073-8515703wachttijden

WMO Dagbesteding


Een ruim, licht atelier dat verwarmd wordt door houtkachels, een gezellige ontmoetingsruimte en een bijzondere buitenplaats. Welkom bij Loods №9, de dagbestedingslocatie van Osperon. Speciaal voor mensen die op een bepaald moment in hun leven niet meer zelf in beweging kunnen komen. Zij hebben een negatieve ervaring meegemaakt of kampen met kwetsbaarheid, een beperking, trauma of stoornis.

Bij Loods №9 krijgt iedereen de ruimte om stap voor stap weer in beweging te komen. Daarom gebruiken we ook graag de term dagactivering. Met elkaar vormen de deelnemers een collectief waarin iedereen een eigen plek en rol heeft. Alle trajecten zijn maatwerk. Het vervolg kan uitstroom zijn naar onderwijs, stage, vrijwilligerswerk of een betaalde baan.

Voor wie?


Wmo (arbeidsmatige) dagbesteding is bedoeld voor kwetsbare mensen die eraan moeten wennen om weer in een (soms voor hen, volledig nieuwe) sociale omgeving te verkeren. U kunt hierbij denken aan mensen met een:
 • Lichte beperking
 • Psychische kwetsbaarheid en/of trauma
 • Stoornis (bv. Autisme)
 • Volwassenen/jongeren met een afstand tot de arbeidsmarkt en/of maatschappij
 

Wat doen we?


Loods №9 is een bijzondere ontmoetingsplek en werkplaats. Het aanbod bestaat uit individuele dagactivering, groepsbegeleide dagbesteding, arbeidsmatige dagbesteding en UWV re-integratie ‘werk fit’ trajecten.

Een traject bij Loods №9 is een individueel maatwerktraject. Het bestaat uit één of meerdere activiteiten die zijn afgestemd op persoonlijke wensen, capaciteiten en belastbaarheid. De deelnemer draait mee met de dagbesteding of voert activiteiten uit met meer verantwoordelijkheid die aansluiten op kennis en kunde. Samen bepalen we welke activiteiten we inzetten, zodat na afronding van het traject een succesvol resultaat is bereikt.

Loods №9 als ontmoetingsplek


Laagdrempelig mensen ontmoeten met dezelfde achtergrond, ervaringen en interesses. Genieten van de huiselijke en vrolijke sfeer. Zonder druk samen of in je eentje ergens aan werken. Gezamenlijk lunchen met zelfbereide soep, en van al die recepten een fijn Soep-boek maken. Nieuwe belevenissen, positieve ervaringen, van elkaar leren. Dit alles helpt iemand om de wereld met andere ogen te bekijken en daardoor zelf weer in beweging te komen.
 

Loods №9 als werkplaats


Voor wie kan toewerken naar een betaalde baan is er een traject arbeidsmatige dagbesteding. Deelnemers bouwen bestaande vaardigheden uit, gaan aan de slag met verbeterpunten en zoeken uit in welke richting ze werk willen zoeken. Er is specifiek aandacht voor de Nederlandse taal en voor omgangsvormen op de werkplek: werktijden, afspraken nakomen, teamwork en de omgang met leidinggevenden.

Loods №9 biedt veel mogelijkheden om deskundig te worden in ambachtelijk handwerk. Een aantal voorbeelden:
 • Opknappen van houten boten (Zweedse klassiekers), onder begeleiding van een deskundige die verbonden is aan de Zweedse Klassieker Club. De motorboten lenen zich uitstekend voor restauratie door hun lichte en overzichtelijke bouwwijze.
 • Verrassende producten maken: mozaïekspiegels, waxinelampjes van glasscherven, moestuinbakken
 • Herstellen en opfrissen van meubels
 • Naaiatelier
 • Een cursus houtbewerking volgen en daarmee een certificaat behalen.

UWV

UWV re-integratie traject “Werkfit”

Binnen Osperon bieden wij een werkfit traject aan middels arbeidsmatige dagbesteding. Na het re-integratietraject kun je op zoek naar een school, stage of werk. De duur van het traject kan verschillen tussen enkele maanden tot een half jaar. Ook is er de mogelijkheid om via UWV deel te nemen aan een vervolgtraject ("Naar werk"). Dit traject wordt niet door Osperon aangeboden.

Het doel van dit traject is onderzoeken of je kan werken op de reguliere arbeidsmarkt of weer klaar bent om te re integreren naar werk. Waar loop je tegenaan in het opbouwen van je belastbaarheid en verbeteren van werknemersvaardigheden en hoe ga je hiermee om?

Voor Wie

“Werkfit” is een re-integratietraject voor mensen met een Ziektewet uitkering of Arbeidsongeschiktheidsuitkering van het UWV. Zoals, WGA, WIA, WAO, Wajong en WAZ. Osperon is gespecialiseerd in interculturele hulpverlening, psychologische behandeling, psychosociale - en ambulante begeleiding en dagbesteding. We bieden een werkfit traject aan voor alle doelgroepen en opleidingsniveaus middels onze dagbesteding.

Werkwijze

Bij aanvang beginnen we met een kennismakingsgesprek zodat je ons bedrijf, de begeleiding en onze werkwijze kan leren kennen. Daarna zal worden besproken wat je graag zou willen leren, wat je belangrijk vindt, waar we rekening mee moeten houden en wat je van ons verwacht. Van de begeleiding krijg je uitleg over wat je van ons kan en mag verwachten. We bespreken samen doelen die je tijdens het traject wil bereiken. Die zetten we in een plan van aanpak welke wordt beoordeeld door het UWV. Wanneer dit door het UWV akkoord wordt bevonden kunnen we aan de slag!

Hoe ziet het traject er uit?

“Werkfit” is een individueel maatwerktraject. Samen kijken we wat je nodig hebt en maken we een plan van aanpak met concrete doelen om aan te werken. De diverse werkzaamheden zijn speciaal afgestemd op jouw doelen en kunnen waar nodig in het traject worden bijgesteld.

Een Werkfit traject kan uit verschillende onderdelen bestaan, namelijk;
 • Het versterken van de werknemersvaardigheden (welke houding en gedrag wil een werkgever graag van je zien?)
 • Het verbeteren van de persoonlijke effectiviteit (zelfvertrouwen, eigen grens aan durven geven in combinatie met werk en je omgeving)
 • De arbeidsmarktpositie in beeld brengen (welke functies zijn passend en binnen welk soort bedrijf?)

Aanmeldprocedure UWV Werkfit traject

De aanmelding voor een Werkfit traject verloopt vaak na doorverwijzing van een contactpersoon van UWV, zoals Arbeidsdeskundige, re-integratiebegeleider of adviseur werk. Het is tevens mogelijk om jezelf aan te melden voor een kennismakingsgesprek. Wanneer UWV akkoord is met de inzet van een Werkfit traject nemen we contact met je op voor een intakegesprek.

Contactgegevens coördinator dagbesteding:
r.bekkers@osperon.nl   0641816684

Werkwijze


Voor veel mensen is de stap naar dagbesteding groot. Ze zitten al lange tijd thuis, zonder sociale contacten en zonder werk. Vaak is het dag/nachtritme verstoord. We beginnen dus voorzichtig: kijk maar eens rond, wat spreekt je aan? Soms sluit iemand graag aan bij een bestaande activiteit, soms creëren we iets nieuws. Je creatief kunnen uiten vinden we bij Osperon heel belangrijk. Wat dat betreft zijn er weinig grenzen.

Wat is het resultaat?


De stapsgewijze aanpak zorgt ervoor dat bij deelnemers een motivatie wordt blootgelegd wat zich verspreidt naar andere aspecten van hun leven. Daarnaast benadrukken we ieders belangrijke bijdrage aan het collectief. Hierdoor voelen mensen zich gewaardeerd, krijgen weer het gevoel dat ze invloed uit kunnen oefenen op hun leven en ‘er weer echt bij horen’. Dat stimuleert en geeft energie om steeds meer het heft in eigen handen te nemen.

Door wie?


Onze medewerkers zijn HBO-geschoold met een achtergrond in sociaal werk, jongerenwerk, gedragskunde en kunst/creativiteit. Kijk hier voor meer informatie over het team van Osperon.
Daarnaast investeren we ook in het verhogen van de kwaliteit van de hulpverlening door maandelijkse cliënten overleggen, intervisie en in- externe cursussen.

Samenwerking


Osperon staat open voor elke vorm van samenwerking. Er zijn nauwe contacten met gemeenten, zorgorganisaties, onderwijsinstellingen, sociale en maatschappelijke organisaties, dagbestedingen, vluchtelingenorganisaties, sociale werkbedrijven, vrijwilligersorganisaties, enz. Onze grote kracht? Wij kunnen partijen ondersteunen met specifiek inzicht over de doelgroep: hoe ziet de wereld van onze klanten eruit en wat zijn belangrijke culturele verschillen? Wij weten wat bij deze doelgroep werkt, wat niet en welke hobbels soms overwonnen moeten worden.

Werkgebied

Met welke gemeentes heeft Osperon een zelfstandig contract.

Bekijk ons werkgebied

Corné was overspannen en wilde weer aan de slag

"Ik ken mezelf beter en vertrouw anderen weer."

Lees het verhaal van Corné
Ervaringsverhaal
van Corné

Verwijzers + aanmeldingLees meer over verwijzers