professionals

 

Zorgverzekeraars


Ook voor 2019 heeft Osperon met de meeste zorgverzekeraars een overeenkomst, zie onderstaand het overzicht.


CZ verzekerden 2019 – Belangrijk bericht voor CZ verzekerden 

Behandelstop 

Helaas kunnen wij op dit moment geen nieuwe behandelingen meer starten voor CZ verzekerden. Reden hiervoor is dat Osperon geen overeenkomst heeft met zorgverzekeraar CZ en CZ vanaf januari 2019 geen Akte van Cessie meer accepteert. Middels deze akte had Osperon de mogelijkheid de rekening voor behandelingen direct in te dienen bij CZ. In 2019 is dit dus niet meer mogelijk. Eerdere contacten hierover met CZ hebben helaas niets opgeleverd.

De behandelstop heeft geen consequenties voor lopende behandelingen. Deze worden alsnog voortgezet.


Wat kan de CZ verzekerde doen?

De CZ verzekerde kan CZ Zorgadvies bellen en een oplossing vragen voor het probleem. De verzekerde heeft daarbij de volgende mogelijkheden:

 

  1. De verzekerde vraagt CZ om te bemiddelen naar een andere zorgaanbieder
  2. De verzekerde vraagt CZ om een uitzondering te maken zodat deze alsnog behandeld kan worden bij Osperon.  Hiervoor is het noodzakelijk dat CZ een schriftelijke verklaring aan de verzekerde toestuurt waarin duidelijk wordt vermeld dat hij/zij in behandeling kan bij Osperon en CZ de rekening hiervoor direct aan Osperon zal vergoeden. 

 

Behandeling in 2020
Op dit moment kunnen wij nog niet aangeven of CZ-verzekerden in 2020 bij Osperon behandeld kunnen worden. Dit hangt namelijk af van het wel of niet sluiten van een overeenkomst met CZ. Zodra hier meer informatie over beschikbaar is, zullen wij dit op onze website vermelden.


Overzicht gecontracteerde zorgverzekeraars (2019)