professionals

 

Wie zijn wij


Welkom bij Osperon

 

Osperon is een instelling die gespecialiseerd is in traumabehandeling en interculturele hulpverlening. Wij richten ons met name op mensen met een niet westerse afkomst die last hebben van psychische problemen. Deze problemen kunnen zijn ontstaan door ingrijpende ervaringen in het land van herkomst, maar ook door stressvolle gebeurtenissen in Nederland. 


Veel mensen voelen zich door hun andere culturele achtergrond niet goed begrepen door Nederlandse hulpverleners. De behandelaars van Osperon zijn zich hiervan bewust en zijn getraind om op professionele wijze met cultuurverschillen om te gaan.  


Osperon biedt onderzoek, behandeling, expertise en consultatie bij psychische en/of psychiatrische problemen. Daarbij wordt zo veel mogelijk aansluiting gezocht bij de cultuur en persoonlijke levenssituatie van cliënten.  Zorg op maat is dan ook één van de belangrijkste pijlers van Osperon. Daarbij houden wij de lijnen kort. Dit betekent dat de behandelaars nauw samenwerken, en waar nodig doorverwijzen naar een gespecialiseerde collega. 

Per 1 februari 2019 zijn we verhuisd naar de Ketelaarskampweg 9.