wmo begeleiding
osperon ii

 

Welkom bij Osperon


WELKOM BIJ OSPERON

 

Wij zijn er trots op dat wij sinds 2020 gecertificeerd zijn volgens ISO:9001 

 

Missie

Wij begeleiden kwetsbare burgers van voornamelijk niet-Westerse afkomst, die problemen hebben op psychosociaal gebied en/of psychiatrische problematiek ondervinden. Daarnaast begeleiden wij mensen die te maken krijgen met grote veranderingen in het dagelijks leven en ondersteuning nodig hebben om hun leven weer zelfstandig, zonder begeleiding, vorm te kunnen geven. Verder richt onze begeleiding zich op de integratie in de Nederlandse samenleving.

 

Visie

De ambulante begeleiding wordt geleverd door vaste begeleiders die, afhankelijk van de hulpvraag c.q. indicatie, een of meerdere keren per week hulp aan huis bieden. Deze hulp kan zich richten op meerdere vlakken zoals het bekend maken met de Nederlandse samenleving en alle rechten en plichten die daarbij komen kijken. Een belangrijk onderdeel van het integreren in de Nederlandse samenleving kan zijn het bieden van opvoedingsondersteuning. Daarnaast ondersteunt de begeleiding in het vinden van een dagritme, dagelijkse activiteiten, het ordenen van / bekend maken met de administratie, het versterken en vergroten van het sociale netwerk en zonodig psycho-educatie. Dit alles heeft tot doel de zelfredzaamheid van de cliënten te vergroten.