professionals

 

Wie kunnen we niet in behandeling nemen?


Osperon biedt diverse behandelingen aan volwassenen, zowel in Basis GGZ als Specialistische GGZ. We vinden het erg belangrijk om de juiste zorg te leveren aan onze cliënten. Dit heeft tot gevolg dat we cliënten, die een specifieke zorgvraag hebben of een bepaald gedrag vertonen, niet altijd de juiste zorg kunnen bieden. Om deze reden hanteren we transparante uitsluitingscriteria.


Wij behandelen geen:

 

 • Cliënten jonger dan 18 jaar. 
 • Cliënten met een IQ onder de 80 (zwakbegaafd).
 • Cliënten die een opname nodig hebben.
  Osperon heeft geen opnamemogelijkheid en behandelt alleen ambulant. 
 • Cliënten die gedwongen zijn door de reclassering of rechter om een behandeling te ondergaan.
  Osperon behandelt alleen cliënten die hiertoe vrijwillig de keuze maken. Osperon heeft geen BOPZ toelating om cliënten gedwongen behandeling te bieden. 
 • Clienten waarbij vrijheidsbeperkende maatregelen dienen te worden toegepast.
  Voorbeelden hiervan zijn: isolatie, voorschrijven en toedienen van psychofarmaca (kalmerende medicijnen) bij probleemgedrag, enz.
 • Cliënten die bekend zijn binnen een forensisch kader. 
 • Cliënten die last hebben van ernstige agressieproblematiek.
  Agressie verstoort de werkrelatie en daarmee de behandeling. Waarbij sprake is van ernstige onrust en bewegingsdrang, decorumverlies, verbale en non verbale agressie en dit gedrag niet te beïnvloeden is door frequent positieve aandacht. Tevens vinden wij de veiligheid binnen Osperon belangrijk, gezien onze kleinschaligheid.
 • Cliënten waarbij de verslavingsproblematiek een grote rol speelt en overige GGZ klachten minder belangrijk zijn.
  Bij middelenmisbruik naast de overige GGZ problematiek is behandeling bij ons mogelijk, bij middelenafhankelijkheid die voorop staat kunnen cliënten zich aanmelden bij de verslavingszorg.
 • Cliënten die lijden aan een eetstoornis.
 • Cliënten die lijden aan dementie.
 • Cliënten die verstorend van invloed kunnen zijn op de werkomgeving van hulpverleners en andere cliënten, namelijk:
   - het discrimineren cliënten of medewerkers
  - cliënten met een totale desoriëntatie in tijd, plaats en persoon
  - claimgedrag; wegloopgedrag
  - zeer intensieve lichamelijke zorgvragen
  - seksueel ongewenst gedragingen die onveilig zijn voor hulpverleners en andere cliënten.
 • Cliënten met suïcidaal gedrag. 
  Hiervoor wordt altijd een risicoschatting gedaan.
  NB. Binnen Osperon wordt een cliënt met suïcidaal gedrag altijd geholpen (te woord gestaan om zo goed mogelijk gerust gesteld te worden) om zo door te kunnen verwijzen naar de juiste hulpverleningsinstantie die bij de cliënt past, in samenwerking met de huisarts, politie, ziekenhuis of sociaalpsychiatrische dienst.