wmo begeleiding
osperon ii

 

Wie kunnen we niet in begeleiding nemen?


We vinden het erg belangrijk om de juiste begeleiding te leveren aan onze cliënten. Dit heeft tot gevolg dat we cliënten, die een specifieke zorgvraag hebben of een bepaald gedrag vertonen, niet altijd de juiste begeleiding kunnen bieden. Om deze reden hanteren we transparante uitsluitingscriteria.


Osperon kiest er bewust voor om geen begeleiding te bieden aan:

 • Mensen met een behoefte aan (zeer) intensieve persoonlijke begeleiding welke verder reikt dan de aanwezige reguliere begeleiding;
 • Mensen met ernstige psychiatrische problematiek, die een gesloten opname vereist
 • Mensen die verminderd zelfredzaam zijn en daardoor 24-uurs zorg in directe nabijheid nodig hebben
 • Mensen met agressieproblematiek, waar de cliënt niet bereid is aan te werken en dit een risico vormt voor medewerkers
 • Mensen die de hulp van Osperon niet accepteren;
 • Mensen die medewerkers discrimineren/ bedreigen;
 • Mensen met seksueel ongewenste gedragingen die onveilig zijn voor de begeleiders;
 • Mensen die zich bezig houden met radicalisering
 • Mensen die veroordeeld zijn voor ernstige (gewelds) delicten
 • Mensen die vragen om een complete overname van ADL (Algemene Dagelijkse Levensverrichtingen)
 • Mensen die ernstig psychotisch zijn
 • Mensen die bescherming vragen met inzet van vrijheidsbeperkende maatregelen
 • Mensen met een alcohol- en/of drugsverslaving die daardoor geregeld onder invloed zijn waardoor begeleiding niet of nauwelijks meer mogelijk is.
 • Mensen met een verslavingsproblematiek, waar de cliënt niet bereid is aan te werken
 • Mensen die verminderd zelfredzaam zijn door bijvoorbeeld dementie of verstandelijke beperking en daardoor 24-uurs zorg in directie nabijheid nodig hebben en daarbij ADL/afhankelijk zijn (Algemene Dagelijkse Levensverrichtingen)
 • Mensen met intimiderend gedrag (cliënt en/ of naaste(n))