professionals

 

Samenwerking


Wij hechten veel waarde aan een goede communicatie met u als verwijzer. Optimale zorg kan alleen worden geboden middels samenwerking binnen een kader van verwijzer/patiënt en behandelaar. Hierbij staat de patiënt centraal.

Inmiddels werken samen met verschillende partijen, waaronder:

* Bedrijfsartsen                    * WMO consulenten           

* Jeugdzorg                         * AZC

* Maatschappelijk werk       * Vrouwenopvang

* Wijkteams                         * Gemeenten

* Advocaten                         * Vluchtelingenwerk

* Scholen                             * Comensha


Voor al uw vragen en opmerkingen kunt u contact met ons opnemen via het contactformulier of per telefoon.