professionals

 

Behandeling


Veel van onze cliënten worden via hun huisarts of een migrantenorganisatie bij ons aangemeld. 

Na ontvangst van de aanmelding, wordt zo spoedig mogelijk een afspraak gemaakt voor een eerste gesprek, de ‘intake’. Deze intake bestaat uit één of twee gesprekken waarin kennis wordt gemaakt, wederzijdse verwachtingen worden uitgesproken en waarin de problemen van de cliënt in kaart worden gebracht. Persoonlijk contact en aandacht voor iemands achtergrond staan bij de kennismaking centraal. 

Indien de cliënt dit op prijs stelt, kan bij deze gesprekken een familielid of iemand uit de naaste omgeving aanwezig zijn. Vervolgens wordt een behandelplan opgesteld. Dit plan vormt de leidraad voor de daadwerkelijke behandeling en kan worden bijgesteld indien nodig.

 

Duur behandeling

 

De duur van de behandeling varieert en hangt onder meer af van: de aard en ernst van de klachten en problemen, de beïnvloedbaarheid van de klachten en de inzet van cliënt.

 

Gemiddeld duurt een behandeling bij Osperon zes maanden met een uitloop tot maximaal 12 maanden.