behandeling
osperon i

 

Wie kunnen we niet in behandeling nemen?


Osperon biedt diverse behandelingen aan volwassenen, zowel in Basis GGZ als Specialistische GGZ. We vinden het erg belangrijk om de juiste zorg te leveren aan onze cliënten. Dit heeft tot gevolg dat we cliënten, die een specifieke zorgvraag hebben of een bepaald gedrag vertonen, niet altijd de juiste zorg kunnen bieden. Om deze reden hanteren we transparante uitsluitingscriteria.

 

Uitsluitingscriteria
Osperon I kiest er bewust voor om in principe geen behandeling te bieden aan:

 • Mensen jonger dan 18 jaar, die kunnen wij geen behandeling aanbieden. Via Osperon II zijn er mogelijkheden om begeleiding aan te bieden.
 • Mensen met een indicatie voor een klinische opname,  welke verder reikt dan de aanwezige reguliere ambulante behandeling.
 • Mensen die te (intensief) crisisgevoelig zijn.
 • Mensen die medewerkers discrimineren/ bedreigen.
 • Mensen met seksueel ongewenste gedragingen die onveilig zijn voor de medewerkers.
 • Mensen die bekend zijn met een forensisch verplicht kader.
 • Mensen waarbij crimineel gedrag op de voorgrond staat en niet gemotiveerd zijn voor behandeling. 
 • Mensen die lijden aan forse eetstoornissen.
 • Mensen die lijden aan dementie.
 • Mensen die ernstig psychotisch zijn.
 • Mensen met forse verslavingsproblematiek op de voorgrond.
 • Mensen met intimiderend gedrag naar anderen.
 • Mensen met forse agressieproblematiek, waar de cliënt niet bereid is aan te werken en dit een risico vormt voor medewerkers.