behandeling
osperon i

 

Wie zijn wij?


Welkom bij Osperon.

 

Missie

Wij behandelen burgers van voornamelijk niet-Westerse afkomst die psychiatrische problemen hebben. Daarnaast behandelen wij mensen die te maken hebben gehad met ingrijpende gebeurtenissen in hun leven en hiervoor behandeling nodig hebben. 

Visie

De behandeling wordt geleverd door een vast team behandelaren met ieder hun eigen expertise. Wij vinden het belangrijk dat er een goede wisselwerking is tussen de cliënt en onze behandelaar. Dit vanuit een cultuursensitieve benadering. Onze behandeling is er onder andere op gericht dat onze cliënt zich volwaardig participant in de samenleving voelt. Wij werken daarbij vooral vanuit de wensen en behoeften van onze cliënten en betrekken daar meestal het sociale netwerk van de cliënt bij.   


Wij zijn ons ervan bewust dat mensen met een andere culturele achtergrond zich soms niet goed op hun gemak voelen, of niet goed begrepen voelen door Nederlandse hulpverleners. De behandelaars van Osperon zijn getraind om op professionele wijze met cultuurverschillen om te gaan. Daarbij zoeken zij zo veel mogelijk aansluiting bij de cultuur en de persoonlijke levenssituatie van de cliënt. Zorg op maat is dan ook één van de belangrijkste pijlers van Osperon. Het welzijn en belang van de cliënt staat voor ons voorop. Daarom houden wij de lijnen kort: onze behandelaars werken nauw samen en verwijzen waar nodig door naar een gespecialiseerde collega.

 

Wij willen op een menselijke, zorgzame en deskundige wijze behandeling en begeleiding bieden maar ook een plaats zijn voor tevreden en gewaardeerde cliënten, familie en medewerkers.
Per 1 februari 2019 zijn we verhuisd naar de Ketelaarskampweg 9.