behandeling
osperon i

 

Geheimhouding


Alle medewerkers binnen Osperon hebben een geheimhoudingsplicht, dus ook uw behandelaar. Dit betekent dat alles wat u met uw behandelaar bespreekt niet met derden wordt gedeeld. Mocht het voor uw behandeling toch nodig zijn bepaalde gegevens (bijvoorbeeld informatie over uw medicatie, voortgang van uw behandeling) uit te wisselen, dan vragen we hiervoor expliciet om uw toestemming. U dient daarbij een toestemmingsverklaring te tekenen. 

Daarnaast geldt er binnen Osperon een privacyreglement waarin beschreven staat aan welke regels de medewerkers zich moeten houden bij het omgaan met persoonsgegevens en dossiers. U kunt dit reglement opvragen bij het secretariaat.