behandeling
osperon i

 

Kosten en tarieven


Vanaf 1 januari 2014 heeft de overheid de geestelijke gezondheidszorg (GGZ) afgesplitst in de generalistische basis GGZ (GBGGZ) en de gespecialiseerde GGZ (SGGZ). Bij Osperon kunt u terecht voor zowel de GBGGZ als de SGGZ.


De generalistische basis GGZ (GBGGZ)

In de GBGGZ wordt een onderscheid gemaakt tussen de prestaties: Kort, Middel, Intensief, Chronisch, en Onvolledig Behandeltraject. Welke prestatie voor u van toepassing is, wordt ingeschat door uw behandelaar en met u besproken. De (maximale) tarieven hiervoor worden jaarlijks vastgesteld door de Nederlandse Zorgautoriteit (NZA).  Er geldt een vast tarief per prestatie, zie onderstaand schema. Het aantal sessies in dit schema is slechts een indicatie. Het kan zijn dat gedurende uw behandeling uw behandelaar meer sessies noodzakelijk acht. Dit wordt altijd vooraf met u besproken.   

 

Traject GBGGZ

Maximaal aantal minuten

NZA tarief 2019

Indicatie aantal sessies (incl. intake)

 

 

 

 

Basis Kort (BK)

294

€ 507,62

3 tot 5 sessies

Basis Middel (BM)

495

€ 864,92

6 tot 8 sessies

Basis Intensief (BI) 

750

€ 1.356,25

9 tot 12 sessies

Basis Chronisch (BC)

753

€ 1.251,70

(gemiddeld) 12 sessies


Onvolledig behandeltraject

120

€ 207,19

1 tot 2 sessies

 OVP (onverzekerde zorg per consult)

 

€ 105,25


1 sessie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 De prestatie Onvolledig Behandeltraject is alleen van toepassing:

  •  voor cliënten die worden terugverwezen omdat na onderzoek blijkt dat er geen sprake is van een DSM-benoemde stoornis die onder te vergoeden zorg valt,
  • indien vroegtijdig (behandelinzet van maximaal 120 minuten) geconcludeerd wordt dat de cliënt behandeld dient te worden in de gespecialiseerde GGZ,
  • indien vroegtijdig (behandelinzet van maximaal 120 minuten) de behandeling door de cliënt wordt afgebroken.

 

 De gespecialiseerde GGZ (SGGZ)

Kosten voor SGGZ worden volledig vergoed vanuit uw basisverzekering. Indien u uw eigen risico nog niet heeft gebruikt gaan de kosten van uw behandeling eerst ten laste van uw eigen risico van €385. 
De tarieven voor SGGZ worden jaarlijks vastgesteld door de Nederlandse Zorgautoriteit (NZA). Per product, DBC genoemd, geldt een vast prijs en het tarief wordt achteraf bepaald aan de hand van de totale tijd die aan uw behandeling besteed is (zoals sessies, verslaglegging en correspondentie). Een DBC wordt afgerekend aan het einde van de behandeling of, wanneer de behandeling langer dan een jaar duurt, tussentijds na 365 dagen. 

Een volledige overzicht van de tarieven voor behandelingen in de SGGZ kunt u raadplegen op de website van het NZA.