cliënten

 

Klachten


Wij proberen uw behandeling zo goed mogelijk af te stemmen op uw wensen en verwachtingen. Toch kan het zijn dat u klachten heeft over de behandeling of uw behandelaar. In de eerste instantie kunt u die het beste met uw behandelaar zelf bespreken. Doorgaans zal deze u geduldig aanhoren en proberen een oplossing voor uw klacht te zoeken. Wanneer dit niet mogelijk is kunt u uw klacht schriftelijk melden bij onze klachtenfunctionaris.

 

De klachtenfunctionaris

De klachtenfunctionaris van Osperon heeft een onafhankelijke en onpartijdige rol en kan u gratis advies geven met betrekking tot de indiening van uw klacht en u bijstaan bij het formuleren van de klacht. Ook onderzoekt de klachtenfunctionaris de mogelijkheden om tot een oplossing te komen. U kunt de klachtenfunctionaris bereiken via e-mail (klachtenfunctionaris@osperon.nl) of telefonisch op 073-8515703. U kunt ook langskomen op ons bezoekadres. 

 

Hoe dien ik een klacht in?

Voor het indienen van een klacht kunt u gebruik maken van het klachtenformulier. U kunt ook iemand namens u een klacht laten indienen. U moet deze persoon wel machtigen; gebruikt u hiervoor het machtigingsformulier. Vergeet dan niet om ook het klachtenformulier mee te sturen. Het klachten- en machtigingsformulier vindt u onderaan deze pagina.
Klachten die anoniem worden ingediend kunnen niet in behandeling worden genomen. U kunt uw klacht op twee manieren schriftelijk indienen:

 

  • Per e-mail: Het klachtenformulier ingevuld en ondertekend e-mailen naar klachtenfunctionaris@osperon.nl
  • Per post: Het klachtenformulier ingevuld en ondertekend sturen naar:

 

Osperon

T.a.v. De klachtenfunctionaris

Onderwijsboulevard 498

5223 DP ’s-Hertogenbosch

 

U ontvangt binnen een week een ontvangstbevestiging.

 

Niet tevreden over de afhandeling van uw klacht door de klachtenfunctionaris?
Wanneer u niet tevreden bent over de wijze waarop uw klacht is afgehandeld, kunt u zich richten tot De Geschillencommissie Geestelijke Gezondheidszorg.


Download hier het klachtenformulier (Word document)

Download hier het klachtenformulier (PDF)

Download hier het machtigingsformulier (Word document)

Download hier het machtigingsformulier (PDF)