behandeling
osperon i

 

Groepsgericht


Sommige klachten lenen zich goed om in groepen te behandelen, soms is dat zelfs een betere manier. In een groep krijgt u namelijk veel steun en leert u van de ervaringen van anderen. Groepsbehandelingen kunnen zowel uit trainingen bestaan als uit de eerder genoemde psychotherapie. Waar mogelijk of wenselijk werken we met aparte mannen- en vrouwengroepen.

 

De groepen die we aanbieden zijn themagericht. U kunt hierbij denken aan:

* Assertiviteitstraining

* Wat te doen bij depressieve gevoelens

* Opvoeding

* Integratieproblematiek

* Voorlichting voor familieleden met psychiatrische problemen

* Lotgenoten contact

* Budgetteren

* Vrouwengroepen met uiteenlopende thema's.

 

De groepen zijn tussen de 4 en 8 deelnemers. Afhankelijk van het thema varieert de duur en het aantal groepsbijeenkomsten. Bij voldoende deelnemers start de groep.