behandeling
osperon i

 

Behandelaanbod


Osperon biedt u een behandeling die aansluit bij uw persoonlijke levenssituatie. Een behandeling die rekening houdt met uw cultuur en uw geloofsovertuiging. Als het nodig is, wordt de behandeling gegeven in uw (moeder)taal. Daarbij kan de hulp van een professionele tolk worden ingeschakeld.

Osperon biedt verschillende soorten behandelingen. Dit kan zijn:

 

Psychotherapie

Psychotherapie is een effectieve gespreksbehandelmethode voor psychische stoornissen en problemen.  In deze vorm van therapie staan gesprekken met een behandelaar (de psychotherapeut) centraal.  De psychotherapeut kan u helpen om pijnlijke ervaringen/gevoelens te verwerken, situaties/problemen anders aan te pakken en om anders tegen nare dingen aan te kijken. Vaak maken ook oefeningen en huiswerkopdrachten deel uit van de therapie.Het doel van de therapie is om uw psychische klachten en problemen zoveel mogelijk te verminderen of beter hanteerbaar te maken.

 

EMDR

EMDR, ofwel ‘Eye Movement Desensitization and Reprocessing’ is een therapie speciaal gericht op mensen die last blijven houden van de gevolgen van traumatische ervaringen.  EMDR therapie heeft tot gevolg dat nare herinneringen hun kracht en emotionele lading verliezen. Dit zorgt ervoor dat het makkelijker wordt om aan een traumatische gebeurtenis terug te denken en deze uiteindelijk een plek te geven.

 

Farmacotherapie

Farmacotherapie is een behandeling met medicijnen die vaak wordt ingezet in combinatie met een andere therapie/behandeling.  Dit omdat medicijnen in veel gevallen het effect van andere therapieën kan versterken.


Relatie- /systeemtherapie

Systeemtherapie is een vorm van psychotherapie die gericht is op relaties tussen mensen. Relatie- en gezinstherapie zijn de meest bekende vormen van systeemtherapie.

 

Groepstherapie

In groepspsychotherapie kunt u uw ervaringen in een veilige omgeving delen met anderen. Hierdoor wordt u zich bewust van het effect van uw gedrag op anderen. U zult merken dat u de gevoelens en ervaringen van groepsgenoten herkent. Tegelijkertijd kunt u leren van de ervaringen en problemen van anderen: hoe gaan anderen met moeilijke situaties om? Hoe lossen zij problemen op?

 

Steunende structurerende behandeling

Deze gesprekken hebben primair een begeleidend en ondersteunend karakter. Het aanbrengen van structuur en regelmaat staat voorop. Doel is dat u zich bewust wordt van het belang van een gezond dag- en nachtritme, lichaamsbeweging, het vermijden van overmatig alcoholgebruik en het belang van een sociaal netwerk.

 

Cognitieve gedragstherapie

Cognitieve gedragstherapie richt zich op het veranderen van zowel uw denkpatroon als uw gedragspatroon. Cognitieve gedragstherapie gaat ervan uit dat gedachten of gevoelens invloed hebben op gedrag. Het doel is om u meer positieve gedachten aan te leren, waardoor uw klachten afnemen.

 

Vaak bestaat een behandeling uit individuele gesprekken met de behandelaar. In andere gevallen neemt bijvoorbeeld uw partner of zelfs het hele gezin deel aan de gesprekken. Of u neemt deel aan groepstherapie, waarin u samen met andere mensen die vergelijkbare problemen hebben aan gesprekken deelneemt.


Uw behandeling kan worden gecombineerd met het gebruik van medicijnen. De keuze voor een bepaalde individuele of groepsbehandeling en het gebruik van medicatie, wordt altijd in overleg met u gemaakt.


Binnen Osperon hechten wij veel waarde aan wederzijds respect, vertrouwen en veiligheid. Wij vinden het belangrijk dat u zich op uw gemak voelt bij Osperon. Daarom vindt uw behandeling plaats in een sfeervolle omgeving.  

Wilt u weten of Osperon iets voor u kan betekenen? Neem dan gerust contact met ons op. Onze contactgegevens vindt u hier.