instelling voor
interculturele psychiatrische
en psychosociale hulpverlening