wmo begeleiding
osperon ii

 

Klachtenreglement


Klachtenprocedure van Osperon II

 

We vinden het fijn wanneer je ons laat weten als je een klacht hebt of wanneer je niet tevreden bent, want dan kunnen we er voor zorgen dat het in de toekomst beter gaat. Misschien is er sprake van een misverstand en ben je geholpen met een duidelijke uitleg. We kunnen je vragen beantwoorden of we kunnen samen op zoek gaan naar een oplossing. Dus blijf niet alleen met je klacht zitten, maar ga met ons in gesprek. Zo verbeteren we de zorg, niet alleen voor jou, maar ook voor anderen.

 

Klacht melden bij Osperon II

Met een klacht kun je terecht bij één van onze medewerkers. Deze zal de klacht met je bespreken en samen met jou naar een oplossing zoeken. Je kunt je klacht ook schriftelijk indienen bij de directie van Osperon II. Er wordt dan binnen 5 werkdagen contact met je opgenomen om je klacht te bespreken.

 

Externe klachtenfunctionaris

Je kunt er ook voor kiezen om je klacht in te dienen bij de externe klachtenfunctionaris van De Geschillencommissie via: https://www.degeschillencommissie.nl De externe klachtenfunctionaris zal jou advies geven en bijstaan bij het formuleren van de klacht en het onderzoeken van de mogelijkheden om tot een oplossing te komen. Het doel is klachten zoveel mogelijk in een vroegtijdig stadium gezamenlijk op te lossen zodat een formele (schriftelijke) klacht wordt voorkomen.

Contactgegevens geschillencommissie:

De Geschillencommissie

Postbus 90600

2509 LP Den Haag

Telefoonnummer: 070 – 310 53 10

https://www.degeschillencommissie.nl/komt-u-niet-tot-een-oplossing/

 

WMO Ambulante ondersteuning

Valt u onder de Wet maatschappelijke ondersteuning en u bent niet tevreden over de zorg en of ondersteuning neem dan bij voorkeur éérst contact op met de WMO-leidinggevende Marieke van Sambeek via m.vansambeek@osperon.nl of 06-50819163.

 

Natuurlijk heb je altijd het recht om je klacht direct in te dienen bij de externe geschillencommissie!