professionals

 

Groepsgericht


Sommige klachten lenen zich goed om in groepen te behandelen, soms is dat zelfs een betere manier. In een groep krijgt de client namelijk veel steun en leert hij/zij van de ervaringen van anderen. Groepsbehandelingen kunnen zowel uit trainingen bestaan als uit de eerder genoemde psychotherapie. Waar mogelijk of wenselijk werken we met aparte mannen- en vrouwengroepen.

 

De groepen die we aanbieden zijn themagericht. U kunt hierbij denken aan:

* Assertiviteitstraining

* Wat te doen bij depressieve gevoelens

* Opvoeding

* Integratieproblematiek

* Voorlichting voor familieleden met psychiatrische problemen

* Lotgenoten contact

* Budgetteren

* Vrouwengroepen met uiteenlopende thema's.

 

De groepen zijn tussen de 4 en 8 deelnemers. Afhankelijk van het thema varieert de duur en het aantal groepsbijeenkomsten. Bij voldoende deelnemers start de groep.