professionals

 

Client verwijzen


U kunt cliënten via het aanmeldformulier aanmelden of telefonisch op telefoonnummer 073-8508319 (tussen 9.00 en 17.00 uur).


Wij noteren dan gegevens van de cliënt, de reden van aanmelding (een korte klachtenomschrijving) en uw gegevens als verwijzer. Deze notitie sturen wij naar u in de vorm van een verwijsbevestiging.

De actuele wachttijden vindt u onder wachttijden.


Verwijzers uit de 2e en 3e lijn
Van de verwijzers uit de 2e en 3e lijn ontvangen wij graag een schriftelijke verwijzing (met daarin een verslag van de reeds ontvangen behandeling, dossieroverdracht), zodat wij over de benodigde informatie beschikken om de behandeling te kunnen overnemen/voortzetten. Vervolgens ontvangt u van ons een schriftelijke verwijsbevestiging.

Terugkoppeling
Na een aanmelding volgt de intakefase. Nadat de diagnose is gesteld wordt er een behandelplan opgesteld dat wordt besproken met de cliënt. U wordt daar als verwijzer schriftelijk over geïnformeerd. De voortgang van de behandeling wordt minstens elke zes maanden geëvalueerd en als er tussentijds belangrijke wijzigingen zijn, bijvoorbeeld als het dossier gesloten wordt, ontvangt de huisarts een rapportage.