cliënten

 

Begeleiding


Voor wie is begeleiding?

* Voor mensen met psychiatrische problemen

* Voor mensen met een stapeling van psychosociale problemen

* Voor risico- en multiprobleemgezinnen

* Voor mensen in kwetsbare situaties

 

De begeleiding heeft als doel kwetsbare burgers in de samenleving op een praktische en laagdrempelige manier te begeleiden in het structureren van het dagelijks leven en daarin hun zelfredzaamheid te vergroten. De begeleiding richt zich op het brengen van rust, orde en regelmaat bij mensen die de regie over hun leven kwijt zijn. De doelgroep bestaat uit mensen met psychische, psychosociale en / of psychiatrische problematiek of mensen die te maken krijgen met grote veranderingen in het dagelijks leven.

 

De begeleiding wordt geleverd door een vaste begeleider. Afhankelijk van de indicatiestelling of hulpvraag komt de begeleider een of meer uren per week bij de mensen thuis en helpt de client bij het ordenen van zijn huishouding, het vinden van een dagritme en dagelijkse activiteiten, het ordenen van de administratie, het versterken van sociale contacten en het leren omgaan met een stoornis, of beperking.