behandeling
osperon i

 

ROM en vragenlijsten


ROM, het meten van kwaliteit  

Zorgaanbieders in de geestelijke gezondheidszorg (GGZ) zijn verplicht gebruik te maken van ROM ( Routine Outcome Monitoring). In de praktijk wordt ROM toegepast door middel van één of meerdere vragenlijsten. Aan de hand van deze vragenlijst kunnen behandelingen, klachten en welzijn worden gemeten (de zogenaamde effectmeting).  


ROM tijdens uw behandeling
Gedurende uw behandeling zal de hulpverlener u meerdere malen verzoeken vragenlijsten in te vullen. Aan de hand van de uitkomsten krijgt uw hulpverlener meer inzicht in de voortgang van de behandeling, kan hij/zij het resultaat van de behandeling meten en indien nodig uw behandeling bijstellen.


Wanneer wordt u gevraagd de vragenlijst(en) in te vullen?
Uw hulpverlener zal u vóór, tijdens en bij afsluiting van de behandeling verzoeken vragenlijsten in te vullen. Bij afsluiting van uw behandeling wordt u ook gevraagd een klanttevredenheidsvragenlijst in te vullen. Door middel van deze laatste vragenlijst krijgen wij inzicht in hoeverre u tevreden bent over onze instelling, uw hulpverlener en de behandeling. Met deze informatie proberen wij onze behandelingen en dienstverlening te verbeteren.


Hoe het werkt
U wordt via de e-mail (of per post) gevraagd om de vragenlijsten op de computer in te vullen. In het e-mailbericht (of de brief) staan de link naar het portaal van Telepsy, een gebruikersnaam en een wachtwoord waarmee u kunt inloggen. Na het inloggen kunt u direct starten met het invullen van de vragenlijst.

Heeft u geen e-mail of computer tot uw beschikking?
Dan kunt u er ook voor kiezen om de vragenlijsten voorafgaand aan uw afspraak op de computer bij Osperon in te vullen. In sommige gevallen kunt u samen met uw hulpverlener de vragenlijst invullen. U kunt gevraagd worden een halfuur eerder aanwezig te zijn, zodat u ruim de tijd heeft om de vragenlijsten in te vullen.


Samen de resultaten bespreken
Nadat u een vragenlijst invult, bespreekt u de uitkomsten in het eerstvolgende gesprek met uw hulpverlener. Na verloop van tijd weet uw hulpverlener welke klachten wel of niet afnemen. Waar nodig, past hij/zij uw behandeling aan.


Hoe wordt mijn privacy gewaarborgd?
De digitale omgeving van de vragenlijsten is strikt beveiligd. Uw persoonlijke gegevens zijn dan ook alleen zichtbaar voor uw hulpverlener en de andere hulpverleners van Osperon die betrokken zijn bij uw behandeling.