behandeling
osperon i

 

Vergoedingen


Uw behandeling bij Osperon wordt vergoed vanuit uw basisverzekering. U hoeft vanaf 2013 geen eigen bijdrage meer te betalen voor GGZ. Het wettelijk (verplicht) eigen risico betaalt u uiteraard nog wel. Deze betaalt u rechtstreeks aan uw zorgverzekeraar. Voor 2019 bedraagt het eigen risico €385. 
Wij hebben met de meeste zorgverzekeraars een overeenkomst. Onderaan deze pagina vindt u een overzicht van deze zorgverzekeraars. 

Wanneer uw zorgverzekeraar een overeenkomst heeft met Osperon komt u in aanmerking voor een volledige vergoeding van de kosten. Dit geldt voor zowel GBGGZ als SGGZ behandelingen.

 
Mochten er bepaalde verrichtingen zijn die niet door de zorgverzekeraar vergoed worden, dan zullen wij u hierover altijd vooraf informeren. U moet ons dan expliciet toestemming geven om deze verrichtingen uit te voeren.


Staat uw zorgverzekeraar niet in het overzicht? 
Dan hebben wij geen overeenkomst met uw zorgverzekeraar. Reden hiervoor kan zijn dat wij door het aangaan van een overeenkomst een beperkt aantal verzekerden van deze zorgverzekeraar van zorg zouden kunnen voorzien. Een kwestie die niet gepaard gaat met onze visie. 

Geen overeenkomst met uw zorgverzekeraar? Wat betekent dit voor u? 
Ook als wij geen overeenkomst met uw zorgverzekeraar hebben kunt u bij ons geholpen worden. U kunt er voor kiezen om de gemaakte kosten niet zelf voor te schieten. Bij uw eerste afspraak tekent u een machtiging (Akte van Cessie) waarin u verklaart dat wij de gemaakte kosten namens u bij uw zorgverzekeraar mogen declareren. Uw zorgverzekeraar betaalt vervolgens aan ons uit. De meeste zorgverzekeraars vergoeden in dit geval slechts een deel van de kosten. Als u een zuivere (volledige) restitutiepolis heeft vergoedt de zorgverzekeraar het gehele bedrag. Bij een naturapolis wordt slechts een deel van het bedrag (maximaal 80%) vergoed. Het deel dat niet vergoed wordt is voor onze rekening. 
Het (wettelijk) eigen risico (van €385) betaalt u uiteraard wel zelf. Meer informatie hierover vindt u hier

Budgetplafond 
Bij de meeste zorgverzekeraars is de overeenkomst budgetgebonden. Dit betekent dat wij van elke zorgverzekeraar jaarlijks een budget ontvangen voor de behandeling(en) van onze patiënten. Wanneer dit budget is bereikt (genaamd het budgetplafond) kan de rekening door ons niet meer gedeclareerd worden bij de zorgverzekeraar. Dit houdt in dat wij voor de desbetreffende zorgverzekeraar geen nieuwe patiënten meer kunnen aannemen. Dit kunnen wij weer doen vanaf het nieuwe kalenderjaar. Uiteraard heeft eerdergenoemde geen invloed op lopende behandeling(en), deze zullen wij voortzetten.
Indien wij geen patiënten meer kunnen aannemen kunt u er voor kiezen om op de wachtlijst te staan. Wanneer u dit niet wenst kan uw zorgverzekeraar u bemiddelen naar een andere zorgaanbieder. 

 
CZ verzekerden 2019 – Belangrijk bericht voor CZ verzekerden 

Behandelstop 

 Helaas kunnen wij op dit moment geen nieuwe behandelingen meer starten voor CZ verzekerden. Reden hiervoor is dat Osperon geen overeenkomst heeft met zorgverzekeraar CZ en CZ vanaf januari 2019 geen Akte van Cessie meer accepteert. Middels deze akte had Osperon de mogelijkheid de rekening voor behandelingen direct in te dienen bij CZ. In 2019 is dit dus niet meer mogelijk. Eerdere contacten hierover met CZ hebben helaas niets opgeleverd.

De behandelstop heeft geen consequenties voor lopende behandelingen. Deze worden alsnog voortgezet.


Wat kunt u als CZ verzekerde doen?

U kunt CZ Zorgadvies bellen en een oplossing vragen voor het probleem. Wanneer u belt heeft u de volgende mogelijkheden:

  1. U vraagt CZ om te bemiddelen naar een andere zorgaanbieder
  2. U vraagt CZ om een uitzondering te maken zodat u alsnog behandeld kunt worden bij Osperon.  Hiervoor is het noodzakelijk dat CZ een schriftelijke verklaring aan u toestuurt waarin duidelijk wordt vermeld dat u in behandeling kunt bij Osperon en CZ  de rekening hiervoor direct aan Osperon zal vergoeden. 
     

Behandeling in 2020
Op dit moment kunnen wij nog niet aangeven of u als CZ-verzekerde in 2020 bij Osperon behandeld kunt worden. Dit hangt namelijk af van het wel of niet sluiten van een overeenkomst met CZ. Zodra hier meer informatie over beschikbaar is, zullen wij dit op onze website vermelden.


Klik hier voor een overzicht van de zorgverzekeraars met wie Osperon een overeenkomst heeft (2019)