behandeling
osperon i

 

Kwaliteitsstatuut


Per 1 januari 2017 zijn alle aanbieders van ‘curatieve GGZ’, dat wil zeggen generalistische basis-ggz en gespecialiseerde ggz binnen de Zorgverzekeringswet, verplicht hun kwaliteitsstatuut openbaar te maken. In het kwaliteitsstatuut staat aangegeven wat zorgaanbieders in de ggz geregeld moeten hebben op het gebied van kwaliteit en verantwoording om curatieve ggz in het kader van de Zorgverzekeringswet te kunnen verlenen. Meer informatie hierover vindt u op www.ggzkwaliteitsstatuut.nl.


Klik hier voor het kwaliteitsstatuut van Osperon