behandeling
osperon i

 

Behandelingen


Wanneer behandeling?

Osperon biedt behandeling bij onderstaande problemen/klachten:

 

 • Angst- en paniekstoornissen
 • Psychotrauma
 • Depressie
 • Psychose

 

Angst- en paniekstoornissen

Veel mensen zijn wel eens bang of voelen zich angstig. Dit is een normale (en nuttige) reactie, die ons voorbereidt op dreigend gevaar. Wanneer iemand echter voortdurend bang is of paniekaanvallen heeft - ook wanneer daar geen aanleiding voor is - dan is er mogelijk sprake van een angststoornis.

Symptomen zijn, onder meer:

 • hartkloppingen
 • duizeligheid
 • een droge mond
 • prikkelbaarheid
 • rusteloosheid
 • misselijkheid
 • hoofdpijn


Psychotrauma  

Een trauma kan ontstaan wanneer iemand een schokkende gebeurtenis meemaakt, zoals een oorlog, gijzeling, brand, scheiding, ernstig verkeersongeluk, (seksueel) misbruik of geweld. Dit zijn ingrijpende gebeurtenissen die je leven in de war kunnen brengen. Wanneer een dergelijke gebeurtenis niet goed verwerkt wordt, kan een trauma (ofwel ‘emotionele beschadiging’) ontstaan.

Vaak komt het voor dat mensen de traumatische situatie blijven herbeleven. Dat leidt soms tot lichamelijke of psychische reacties. Zij kunnen bijvoorbeeld last krijgen van hyperventilatie, nachtmerries of angstaanvallen. Ook zijn er juist mensen die proberen om de gevoelens die met het trauma te maken hebben weg te stoppen. 

Soms ontwikkelen mensen die een psychotrauma hebben meegemaakt een Post Traumatisch Stress Syndroom (PTSS). PTSS kan ontstaan wanneer de klachten langdurig aanhouden en het dagelijks functioneren wordt belemmerd.


Psychose

Iemand met een psychose is het contact met de werkelijkheid verloren en ziet of hoort dingen die andere mensen niet zien. Psychotische mensen kunnen de wereld als vreemd, overweldigend en angstaanjagend ervaren. Voor diegene die een psychose beleeft, zijn deze ervaringen levensecht. Welke belevingen iemand heeft tijdens een psychose, worden onder meer bepaald door iemands karakter, achtergrond en cultuur.

Een psychose gaat vaak gepaard met een verstoord dag- en nachtritme. 


Kenmerken:

 • Ziet, hoort of ruikt dingen die er niet zijn (hallucinaties)
 • Is achterdochtig (en denkt bijvoorbeeld dat hij/zij achtervolgd of afgeluisterd wordt)
 • Heeft gedachten die de omgeving niet kan volgen (wanen)
 • Vertoont vreemd, onsamenhangend gedrag of is ineens onbewegelijk
 • Verlies van energie en concentratie, iemand heeft geen zin meer om dingen te doen
 • Geen interesse meer in een sociaal leven, prestaties op school/werk gaan achteruit


Depressie
Iedereen is wel eens somber, voelt zich lusteloos of heeft wel eens een dip. Meestal trekt zo’n sombere bui vanzelf weer weg. Bij sommige mensen blijft deze neerslachtigheid echter aanhouden. Dan kan er sprake zijn van een depressie.

Iemand die depressief is, heeft over het algemeen ‘nergens zin in’ of belangstelling voor. Hij of zij heeft vaak het gevoel van binnen leeg te zijn. Dit kan gepaard gaan met slapeloosheid, concentratieproblemen, gevoel van hulpeloosheid en een gebrek aan energie. Wanneer iemand langere tijd depressief is, ziet hij of zij vaak geen uitweg meer. Een depressie is echter in het merendeel van de gevallen goed te behandelen, soms in combinatie met medicijnen.